Umeldung fir Austeller

Wellt Dir gären mat engem Stand bei eis um Fest matmaachen?
Dir fannt den Formulair fir d’Umeldung an der Rubrik
KONSCHT-AN HANWIERKSMAART.
Mir freen Eis op Iech.